Storia di Atripalda, di Francesco Barra

Torna all'indice generale